Unelmasta omaan kotiin

Unelmasta omaan kotiin – Rakentamisen vaiheet
1. Tarpeiden ja toiveiden selvittäminen

Ennen kuin ryhdyt rakennushankkeeseen, sinun kannattaa pohtia, millainen talo sopii sinulle ja perheellesi. Kirjoitin alle muutaman olennaisen kysymyksen joita voitte pohtia keskenänne ennen hankkeeseen ryhtymistä.

  • Minkä kokoisen talon tarvitsette?
  • Millaisia tiloja ja toimintoja haluatte kodissanne olevan?
  • Missä päin haluatte asua?
  • Millä aikataululla haluatte rakentaa?
  • Millaisella budjetilla pärjäätte?
  • Millaisia arvoja ja tavoitteita teillä on oman kodin suhteen?

Näiden kysymysten avulla voit tehdä tarveselvityksen ja pohjaluonnoksen, jotka ovat merkittävä osa talonrakennuksen esisuunnittelua. Ne auttavat sinua hahmottamaan talon vaatimukset, yksityiskohdat sekä vertailemaan eri vaihtoehtoja.


2. Tontin valinta ja hankinta


Kun olet selvillä talon tarpeista ja toiveista, voit alkaa etsiä sopivaa tonttia. Tontin valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä, sillä se vaikuttaa talon suunnitteluun, rakentamiseen ja asumiseen monella tavalla. Tontin sijainti, koko, muoto, maaperä, ilmansuunta, kaavamääräykset, rakennusoikeus ja kunnallistekniikka ovat kaikki asioita, joita sinun kannattaa selvittää ja vertailla eri tonttien välillä.


Tontin hinta on myös merkittävä tekijä, mutta se ei kerro kaikkea. Halpa tontti haja-asutusalueella voi lopulta olla kalliimpi kuin taajamatontti, jos joudut rakentamaan esimerkiksi oman kaivon, viemärin tai sähköliittymän. Toisaalta taajamatontti voi rajoittaa talon suunnittelua ja rakentamista enemmän kuin maaseututontti. Tontin valinnassa on siis punnittava tontin sopivuutta omiin tarpeisiin.


Kun olet löytänyt sopivan tontin, on vuorossa tonttikauppa ja lainhuuto. Tonttikauppa on sopimus, jolla tontin omistus siirtyy myyjältä ostajalle. Lainhuuto on virallinen rekisteröinti, jolla ostaja saa oikeuden tonttiin. Tonttikauppaan ja lainhuutoon liittyy erilaisia asiakirjoja, maksuja ja veroja, jotka sinun tulee huomioida.


3. Talon suunnittelu ja rakennuslupa


Kun tontti on hankittu, voit alkaa suunnitella taloa yhdessä ammattilaisten kanssa. Ammattilaisten valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, että suunnitteluaineisto mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa oikeanlaisen hankinta-aineiston kokoamisen. Talon suunnitteluun kuuluu useita osa-alueita, kuten arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, talotekniikkasuunnittelu ja sisustussuunnittelu. Suunnittelussa on otettava huomioon talon toimivuus, esteettisyys, turvallisuus, kestävyys ja energiatehokkuus. Suunnittelussa on myös noudatettava rakentamismääräyksiä ja -standardeja sekä tontin kaavamääräyksiä.


Talon suunnittelun yhteydessä sinun kannattaa päättää, millä tavalla haluat toteuttaa rakennushankkeen. Vaihtoehtoja on useita, kuten valmis talopaketti, talopaketti omin muutoksin, yksilöllisesti suunniteltu paikalla rakennettu talo, puutalo, kivitalo tai ryhmärakentaminen. Eri vaihtoehdoilla on erilaisia etuja ja haittoja, jotka liittyvät esimerkiksi talon hintaan, laatuun, ulkonäköön, ekologisuuteen ja rakentamisen vaivattomuuteen.


Kun talon suunnitelmat ovat valmiit, voit hakea rakennuslupaa kunnan rakennusvalvonnalta. Rakennuslupa on viranomaisen hyväksyntä rakennushankkeelle. Rakennusluvan hakemiseen tarvitset erilaisia asiakirjoja, kuten pääpiirustukset, rakennepiirustukset, energiatodistuksen ja naapureiden kuulemisen. Rakennuslupaan liittyy myös erilaisia maksuja ja veroja, jotka sinun tulee maksaa.


4. Talon rakentaminen ja valvonta


Kun rakennuslupa on myönnetty, voit aloittaa talon rakentamisen. Talon rakentaminen on monivaiheinen ja monitahoinen prosessi, joka vaatii hyvää suunnittelua, aikataulutusta, budjetointia, sopimista, hankintaa, toteutusta, valvontaa ja dokumentointia. Talon rakentamisessa on myös noudatettava rakennuslupaa, rakennusmääräyksiä ja -standardeja sekä hyvää rakennustapaa. Osaava rakennuttaja auttaa sinua löytämään myös tähän vaiheeseen parhaat kumppanit, joiden avulla saavutat sinun unelmiasi vastaavan lopputuloksen.


Talon rakentamisessa sinun kannattaa hyödyntää ammattitaitoisia ja luotettavia urakoitsijoita, jotka vastaavat talon eri osa-alueiden toteutuksesta. Voit valita joko kokonaisurakoitsijan, joka vastaa koko hankkeesta, tai osaurakoitsijoita, jotka vastaavat eri töistä. Voit myös tehdä osan töistä itse, jos sinulla on riittävästi osaamista, aikaa ja motivaatiota. Eri vaihtoehdoilla on erilaisia etuja ja haittoja, jotka liittyvät esimerkiksi talon hintaan, laatuun, valmiusasteeseen ja rakentamisen vaivattomuuteen.


Talon rakentamisessa sinun tulee myös valvoa, että työt tehdään oikein, ajoissa ja sovitusti. Voit valvoa itse tai palkata ulkopuolisen valvojan. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että talo täyttää kaikki vaatimukset ja sopimusehdot. Valvonnan yhteydessä sinun tulee myös dokumentoida rakennushankkeen eteneminen ja mahdolliset poikkeamat tai virheet. Valvonta ja dokumentointi ovat tärkeitä myös takuu- ja vastuuasioiden kannalta.


alkukartoitus tehdään aina rakennuttajakonsultin kanssa yhteistyössä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *