Palvelut

Rakennusvalvonta ja työnjohto

Jalokoti Oy tarjoaa rakennusvalvonnan ja työnjohdon palvelut erilaisiin rakennushankkeisiin. Vuosien aikana olemme johtaneet niin omakotitalo- kuin kerrostalorakennushankkeita alusta loppuun. Valvonnasta ja työnjohdosta vastaa Eemeli Laitinen (Rakennusinsinööri).

Valvojan toimenkuvaan kuuluu käytännön yhdyshenkilönä toimiminen rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä sekä työn suorituksen kannalta tarpeellisten tietojen ja päätösten hankkiminen eri tahoilta ja käytettävien suunnitelma-asiakirjojen sopimuksenmukaisuuden tarkistaminen. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu rakentamista koskeviin kokouksiin ja neuvotteluihin osallistuminen sekä osaltaan niissä käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten toteutumisen varmistaminen. Muiden yleisten tehtävien lisäksi valvojalle kuuluu huomion kiinnittäminen palo- ja työturvallisuuteen sekä työmaan yleiseen turvallisuuteen. Ensisijaisen tärkeää on muutosesitysten tekeminen rakennuttajalle, mikäli ne paremman lopputuloksen tai kustannusten kannalta ovat perusteltuja. [Lähde www.rakentaja.fi]

Tulevaisuuttasi rakentamassa

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden toteuttaa pitkäaikaiset haaveet. Toteutamme sekä yksilöllisiä että valmiisiin pohjaratkaisuihin perustuvia pientaloja avaimet käteen- periaatteella. Asiakas pääsee vaikuttamaan oman kodin ilmeeseen ja huoneratkaisuihin, jolloin päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Näin takaamme tyytyväisen asiakkaan.

Jalokodin arvot

Jalokoti Oy tarjoaa asiakkailleen hyvän ja lämpöisen kodin huomioiden yhteiskunnalliset vastuut. Toimimme rehellisellä ja positiivisella asiakaspalveluhengellä. Ammattitaito sekä ammattiylpeys näkyvät aina kohteidemme lopputuloksessa ja asiakastyytyväisyydessä.