Unelmasta omaan kotiin

Alkukartoituksen sopimussisältö


Kiitos, että valitsit meidät kumppaniksesi asumisen unelmakartan laadintaan!

Olemme kehittäneet uuden palvelukonseptin, joka auttaa sinua talonrakennushankkeessasi! Olemme tukenasi ja autamme sinua löytämään oikean reitin kohti unelmiesi asumista!

Kauttamme saat käyttöösi vankan kokemuksen, joka on hankittu vuosien kokemuksen ja satojen asuntojen rakentamisen pohjalta. Nyt tämä kokemus on sinun käytössäsi, sinun parhaaksesi!

Alkukartoituksessa sinua autetaan löytämään oman unelmasi suunta ja kartoittamaan unelman realismin raamit.

Alkukartoituksen lopputuloksena sinulle syntyy käsitys todellisesta asumisen tarpeestasi ja hintahaarukastasi mitä unelma tulee toteutuessaan maksamaan.

Talonrakentamisen kustannuksiin vaikuttavat tekijät tulevat sinulle tutuksi alkukartoituksen aikana. Käytössänne on ammattilaisen näkemys ja kokemus satojen asuntojen pohjalta.

Alkukartoituksessa käydään lisäksi läpi rakentamisen vaiheet ja saatte tueksenne kirjallisen aineiston, jonka perusteella voitte edetä hankkeessanne haluttuun suuntaan.

Alkukartoitus pitää sisällään kahden tunnin mittaisen verkkotapaamisen asiakkaan kanssa.

Tapaamisen varauksen yhteydessä sinua pyydetään täyttämään ja lähettämään esitietolomake, joka auttaa meitä palvelemaan sinua paremmin.

Täyttämällä esitietolomakkeen huolellisesti saatte palvelusta merkittävän hyödyn unelman suunnitteluun. Tapaamisessa käydyn keskustelun perusteella luomme sinulle unelmakartan, jossa on merkattu reitti kohti asumisen unelmaasi.

Tapaamisessa käydään läpi esimerkkien kautta tontin valintaan, vastuuhenkilöiden valintaan, hankinta-aineiston laadintaan, hankintaan ja projektin johtamiseen liittyviä asioita, jotka auttavat sinua ymmärtämään projektin onnistumisen kannalta keskeisten asioiden laajuuden.

Kirjallisena aineistona saat talonrakentamisen kattavan budjettimallin ja tapaamisessa läpikäydyn kokonaisuuden perusteella laaditun suuntaa antavan budjettiraamin.

Sisältöön kuuluu lisäksi pientalon rakentamisen verkkokurssi, joka mahdollistaa omaehtoisen opiskelun rakennuttamisen saloihin. Verkkokurssin sisältö on todella kattava, joka mahdollistaa alkukartoituksessa opitun asian jalostamisen käytännön tehtävien kautta. Verkkokurssissa käsitellään talonrakentamisen kaikki keskeiset vaiheet ja niiden jälkeen on tehtävä, jonka tarkoituksena on auttaa sinua sisäistämään opitun asian tärkeys.

Valmistautuminen tapaamiseen: Pidä fokus tapaamisessa ja huolehdi, että sinulla on mahdollisuus tehdä muistiinpanoja tapaamisen aikana. Ole avoin ja utelias. Näin saamme yhdessä tuotua sinun hankkeeseesi mahdollisimman paljon lisäarvoa, joka auttaa sinua onnistumaan talonrakentamisessa laadullisesti, ajallisesti ja taloudellisesti.