Unelmasta omaan kotiin

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 


REKISTERINPITÄJÄ: Jalokoti Oy 

Osoite: Pippurimyllynkatu 23, 40530 JYVÄSKYLÄ 

Y-tunnus: 2394607-7 

Puhelin: 040 809 4900 

Rekisteristä vastaavan nimi ja yhteystiedot: Eemeli Laitinen, etunimi.sukunimi@jalokoti.fi, 040 809 4900

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten.

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Jalokoti Oy sitoutuu käsittelemään asiakkailta saamiaan henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kun käsittely on tarpeen asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvaa palvelua varten. 

Rekisterin tietosisältö:

Henkilöasiakkaan nimi, asiakasyrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot, osoite, puhelinnumero, verkko-osoite, sähköposti, asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti), tiedot asiakasyrityksen toimeksiannosta, laskutustiedot, asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot.

Tietolähteet: 

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Jalokoti Oy asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Tietoja saadaan myös julkisista rekistereistä.

Asiakas vastaa siitä, että korjaukset ja muutokset henkilötietoihin toimitetaan viivytyksettä Jalokoti Oy:lle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolle: 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 Rekisterin suojaus: 

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle.

Koko henkilöstöllä ja Jalokoti Oy:n lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Henkilön tiedot poistetaan rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.

Jalokoti Oy noudattaa kaikissa kyselyihinsä liittyvissä rekisteriasioissa Suomen valtion lakeja.